Hỏi đáp về việc phân chia nợ của Hợp tác xã cho các thành viên Hợp tác xã

Hỏi: Do quản lý không tốt, hợp tác xã Thành công lâm vào tình trạng nợ nần, có nguy cơ phá sản. Hội đồng quản trị hợp tác xã dự định ch...

Quyền của thành viên hợp tác xã

Hỏi: Thành viên hợp tác xã có quyền gì ? Trả lời: Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định thành viên hợp tác xã có các quyền ...

ĐIều kiện để trở thành thành viên Hợp tác xã

Hỏi: Các bạn tôi đã thành lập hợp tác xã để hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Gia đình tôi cũng muốn góp vốn tham gia hợp ...

Nghĩa vụ của Hợp tác xã

Hỏi: Xin cho biết hợp tác xã có nghĩa vụ gì ? Trả lời: Theo Điều 9 Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã có các nghĩa vụ sau: -   ...

Hỏi đáp về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã

Hỏi: Để hỗ trợ nông dân trong vùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mấy anh chị em chúng tôi dự định thành lập hợp tác xã kinh doanh các sả...

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với Hợp tác xã và liên minh hợp tác xã

Hỏi:   Xin cho biết Nhà nước có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi như thế nào đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã? Trả lời: ...

Hỏi đáp về việc góp vốn vào Hợp tác xã

Hỏi:   Để gia nhập Hợp tác xã phải góp vốn bao nhiêu? Thời gian góp vốn được quy định như thế nào? Trả lời:   Vốn góp của thà...

Hỏi đáp về hồ sơ đăng ký Hợp tác xã

Hỏi:   Hồ sơ đăng ký Hợp tác xã gồm những giấy tờ gì? Xin cho biết điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã? Đáp:   Trư...

Tìm hiểu Quyền, nghĩa vụ của Hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, theo quy định của Luật Hợp tác xã thì Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập t...

Chính thức thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngân hàng này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, bao gồm vốn hỗ trợ của Nhà nước, vốn góp của quỹ tín dụng nhân dân thành viên và các pháp nhân ...

Củng cố hoạt động của HTX nông nghiệp: Việc cần làm ngay

 Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để xã viên tiếp cận các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển ...

Lịch sử hình thành và phát triển của phong trào hợp tác xã quốc tế

Hợp tác xã (HTX) đầu tiên trên thế giới được hình thành vào năm 1761 tại Vương quốc Anh, sau đó phát triển ra ở hầu hết các nước trên t...

Hợp tác xã - Con đường xóa đói nghèo và phát triển kinh tế

Ở những nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi, hợp tác xã (HTX) là công cụ hữu hiệu điều chỉnh khiếm khuyết của thị trường tự do, hạ...

Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về ngân hàng hợp tác xã. Thông tư này quy định ...

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Nghị định này quy định ...